1886'DAN BERİ PROFESYONELLERİN ELİNDE

Gizlilik Sözleşmesi

İş bu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.bahcoekipman.com adresli internet sitesinin sahibi Aventek Otomotiv Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Aventek” olarak anılacaktır) ile www.bahcoekipman.com adresli internet sitesine ve her türlü eklenti ve uzantılarına ve mobil uygulamalarına (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) giriş yapan ve/veya üye olan “Kullanıcı” ya da siteyi ziyaret edenler (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcının internet sitesini kullanmasına yönelik olarak ve internet sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında akdedilmiştir. Şöyle ki;

1. Kullanıcının, “Girne Bulvarı No:206/B Bayraklı İzmir” adresinde mukim “Aventek” ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanması için tüm “Aventek” bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay verdiği kabul edilmektedir.

2. “Aventek”; kullanıcının, web sitesi üzerinden ilettiği kişisel bilgilerini, Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacak ve satmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatları ile de paylaşımına izin vermektedir.

3. Kişisel bilgiler; ad-soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

4. “Aventek”, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3. kişiler ile paylaşabilecektir.

5. “Aventek”, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, “Aventek”in bilinen güncel ve gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, “Aventek” in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7. “Aventek”, kullanıcılara ve kullanıcıların web sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

8. Kullanıcılar, üyelik/kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini sisteme giriş yaparak diledikleri zaman güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerini ayrıca “Aventek” web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden “Aventek”a ulaşarak da iletebilirler. Bu yöndeki talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

9. Kullanıcının, sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının üyelik adresi, şifresi ya da diğer bilgilerinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor olması ve üyeliğin 3. kişilerce kullanıyor/erişiliyor olmasından dolayı ise, “Aventek” kesinlikle sorumlu değildir.

10. Kullanıcıların, “Aventek”dan promosyon ve duyuru mesajı içeren e-posta almak istememeleri halinde, “Hesabım” sayfasındaki “Bülten aboneliği” başlığı altında yer alan hayır butonunu seçmeleri gerekmektedir.

11. Bu internet sitesine veya her türlü uzantı ve eklentilerine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vb. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan “Aventek” sorumlu değildir. “Aventek”; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. “Aventek”, internet sitesine veya her türlü uzantı ve eklentilerine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması yolu ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı ya da şifresi gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

12. “Aventek”, işbu site ve her türlü site eklenti ve uzantılarında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ve her türlü site eklenti ve uzantılarında ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden herhangi bir ihtara, ihbara, bildirime ya da duyuruya gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma vb. haklarını saklı tutar. Değişiklikler, sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi, bizzat kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları ve her türlü site eklenti ve uzantıları için de geçerlidir.

13. İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir. “Aventek” kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

14. “Aventek”, bu internet sitesi ve her türlü site eklenti ve uzantıları ile mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ve internet sitesi ve her türlü site eklenti ve uzantıları ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim ve diğer markalar, www.bahcoekipman.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin, eserlerin, know-how’ın ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bunlar ilgili mer’i mevzuat hükümleri uyarınca hukuki ve cezai yasal koruma altındadır. Internet sitesinde ve her türlü site eklenti ve uzantıları ile mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir amaçla değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler, ilgili mer’i mevzuat hükümleri uyarınca hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. “Aventek”ın olası bu tür eylemlere karşı geçici ya da sürekli olarak sessiz kalması ya da itirazda bulunmaması, “Aventek”ın bu durumu açıkça ya da zımnen kabul ettiği ya da rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz ve bu hususlarda “Aventek”ın her türlü yasal hakları saklıdır.

15. İnternet sitesini ve her türlü site eklenti ve uzantıları ile mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar vb.) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik koşulları dâhilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla, özel ya da tüzel üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kullanıcı, bu hususa peşinen muvafakat etmiştir.

16. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı ve her hâlükârda siteyi ve her türlü site eklenti ve uzantıları ile mobil uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren ya da sipariş verdiğinde işbu sözleşme yürürlüğe girmektedir. “Aventek”, dilediği zaman işbu sözleşmeyi ve internet sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı ve kullanıcı sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

17. “Aventek”ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal ve sözleşmesel hakları saklıdır.

18. Her kullanıcı, iş bu web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerinin tümünü kabul etmiş ve onaylamış sayılacaktır.